Hjortkvarn Timber AB

Sågade trävaror

Vi köper råvaran inom närområdet.

Vi kan specialsåga efter kunden önskemål.

Vi standardsorterar efter O/S, V VI eller efter kundens egna krav.

Normaltorkning 18 procent (skeppningstorrt).

Specialtorkning ner till 8-10 procent.

Kontakt

Steve Jönestig
steve.jonestig@hjortkvarn.com

Mob: +46 706 63 52 18