Hjortkvarn Timber AB

Råvara

Råvaran till sågverket köps in från närområdet, merparten inom 80 km från Hjortkvarn. Vår råvaruförbrukning är cirka 130 000 m3to talltimmer per år.

Biprodukter

Produktionen ger biprodukterna:

Bark: används till egen värmepanna.

Cellulosaflis: säljs till massabruk.

Sågspån: säljs i huvudsak till pelletstillverkare.

Torrflis: används till egen värmepanna och delvis för försäljning.

Kutterspån: dammavskiljs i ett slutet system och pressas till 25-kg balar. Säljs bl.a. häststallar och kycklinguppfödare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Patrik Jonsson
patrik.jonsson@hjortkvarn.com

Mob: +46 703 28 51 80