Hjortkvarn Timber AB

Produkter

Våra produkter utgörs av sågade, -hyvlade trävaror och impregnerat. Våra marknadsandelar är för tillfället: 30 % Norden, 30 % Mellaneuropa, 30 % MENA (Middle East North Africa) och 10% övrigt. Vårt mål är att bygga starka och långvariga relationer med kunderna. Snabba leveranser och flexibilitet är självklarheter hos oss.

Produktion:

80 000 m3 sågade trävaror i sågen / 50 000 m3 i hyvel / 45 000 m3 i impregnering.

Produktionslinjen består av:

En klingsåglinje med brädoptimering för optimalt utnyttjande av timmerstocken.

8 moderna kammartorkar med tryckramar samt 2 vandringstorkar.

Flexibel hyvellinje med klyvning, hållfasthetssortering och buntning med en kapacitet på 50 000 m3 på ett skift.

Modern impregneringsanläggning med dubbla tuber och en årskapacitet på 100 000 m3.